HemVåra arbetsområdenOm KretsloppsrådetLänkarDokumentAbout usNyttSökLogga in
           

Kretsloppsrådet 1994 -2012

Den 15 november 2012 beslutade föreningsstämman att lägga ner Kretsloppsrådet.

Bygg- och fastighetssektorn arbetade 1994 - 2012 genom Kretsloppsrådet med ett frivilligt producentansvar med syftet att uppnå en hållbar byggd miljö. Producent-ansvaret konkretiserades i ”Miljöprogram 2010”. Genom Miljöprogrammet skapades flera viktiga verktyg för miljöarbetet - byggvarudeklarationer, avfallsriktlinjer med mera. Verktyg som lett till att sektorn kunnat begränsa sin negativa miljöpåverkan.

Kretsloppsrådets och företagens eget miljöarbete har visat att sektorn på frivillig väg kan minska sin negativa miljöpåverkan. Sektorns hållbarhetsarbete fortsätter nu i nya former. Kretsloppsrådet är nedlagt. Det frivilliga åtagandet lever!

Kretsloppsrådets webplats kommer att finnas kvar till och med våren 2015.

Kretsloppsrådets riktlinjer

Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning

Byggvarudeklarationer - BVD 3

Miljöanpassat byggande

Hjälpmedel att upprätta miljöplan


Miljöinformation                      

BASTA

Energieffektiva byggnaderEnergihushållning
Farliga ämnen
Materialhushållning
God innemiljö
Läs mer.
Läs mer.
Läs mer.
Läs mer.
Nytt
17 januari 2012
Slutrapport från Kretsloppsrådet
-
Provided by Webforum